Skip to main content
4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →   4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  4 – 5 października 2023   →   Pokamedulski Klasztor w Wigrach   →  

Konferencja
naukowa


Temat konferencji

Interdyscyplinarne badania obiektów sakralnych w północno-wschodniej Polsce

O konferencji

Konferencja naukowa pt. „Interdyscyplinarne badania obiektów sakralnych w północno-wschodniej Polsce” stanowi pierwsze ze spotkań pn. „Konwersatoria wigierskie”, w trakcie których poruszana będzie problematyka związana z badaniami regionu oraz ochroną dziedzictwa kulturowego oraz archeologicznego. Spotkanie będzie mieć miejsce w dniach 4-5 października 2023 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. Głównym organizatorem tego wydarzenia naukowego jest Fundacja Wigry Pro, natomiast współorganizatorem firma APB THOR sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie wyników najnowszych, interdyscyplinarnych badań prowadzonych wokół kościołów, klasztorów czy zamków zakonnych znajdujących się w północno-wschodniej Polsce. Spotkanie będzie również okazją do podjęcia, przez reprezentantów różnych dziedzin naukowych dyskusji dotyczącej roli i znaczenia rzeczonych obiektów sakralnych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego regionu. Te bowiem stanowią niezastąpione źródło informacji na temat kultury, rozwoju architektury oraz szeroko definiowanej sztuki w różnych okresach dziejowych. Ponadto spotkanie pozwoli również wyznaczyć nowe kierunki i potrzeby badawcze, również konserwatorskie związane z tą formą budownictwa.

Poznaj
szczegóły
konferencji

Odkryj niezwykły program i wybitnych prelegentów konferencji, którzy przeniosą Cię w fascynującą podróż przez historię i dziedzictwo kulturowe północno-wschodniej Polski!
  • Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Organizatorzy


Patronat honorowy

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą Interdyscyplinarne badania obiektów sakralnych w północno–wschodniej Polsce

Sprawdź nasz profil na facebooku